02.04.2015

Zakończono pracę nad platformą DevDash, realizowaną na zlecenie jednego z komercyjnych klientów. DevDash to aplikacja B2B, której zadaniem jest automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy dostawcą, a partnerami biznesowymi. Aplikacja w ramach swojego zakresu funkcjonalnego zawiera m.in. moduły i narzędzia do zarządzania procesami produkcji systemu informatycznego oraz procesami komunikacji z zamawiającym. System dzięki swojej modularności pozwala na integrowanie się z szeregiem zewnętrznych serwisów (m.in. Atlassian i Google). Aplikacja jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Wykonana została w Responsive Web Design, co oznacza dostępność zarówno z komputera, jak i z tabletu czy smartfonu.

powrót do strony głównej

 • 30.12.2016

  Geosolution Sp. z o.o. zdobyło tytuł Geparda Biznesu 2016 w konkursie organizowanym przez Instytut Biznesu…

  Więcej…

  08.11.2016

  System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej - Zakończono prace nad …

  Więcej…

  04.01.2016

  Monitoring osadów dennych rzek i jezior w latach 2013-2015 dla GIOŚ - zakończono ostatni etap prac

  Więcej…

  07.12.2015

  System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej - Geosolution zmodernizuje …

  Więcej…
 • 01.10.2015

  Zakończono prace nad systemem „OntoBeefDB” na potrzeby projektu „Optymalizacja produkcji

  Więcej…

  28.09.2015

  Prezentacja Geosolution na Forum Nowych Technologii 2015. Aktualne oczekiwania i trendy rynku IT, a geoportale i

  Więcej…

  19.06.2015

  Studenci Politechniki Śląskiej wysłuchali wykładu na temat rozwiązań GIS w ujęciu informatycznym.

  Więcej…

  11.06.2015

  W Google Play jest już dostępna najnowsza wersja aplikacji mobilnej - RDOŚ Wrocław Geoportal.

  Więcej…
 • 28.05.2015

  Zakończono pracę nad  nad modułem raportowym bazy danych geośrodowiskowych. Odbiorcami będą osoby

  Więcej…

  02.04.2015

  Zakończono pracę nad platformą DevDash, której zadaniem jest automatyzacja procesów biznesowych

  Więcej…

  11.01.2015

  20 Geoportal wdrożony przez naszą firmę!!! System dla RDOŚ Wrocław jest publicznie dostępny dla użytkowników

  Więcej…

  17.12.2014

  Pięć lat obecności Geosolution na polskim rynku. W grudniu tego roku mija pięć lat od powstania i obecności marki

  Więcej…
 • 01.12.2014

  Podpisano umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym na modernizację systemu MGśP.

  Więcej…

  05.11.2014

  Moduł Formularzy Elektronicznych w PIG-PIB - upubliczniony użytkownikom zewnętrznym...

  Więcej…

  08.10.2014

  Geoportal RDOŚ Wrocław - Zakończono pracę nad wykonaniem systemu do przechowywania, aktualizacji

  Więcej…

  25.09.2014

  Państwowa Służba Hydrogeologiczna - wdrożenie aplikacji Monitoring wód podziemnych

  Więcej…
 • 24.07.2014

  DevDash - Geosolution opracuje  aplikację B2B, której zadaniem jest automatyzacja procesów biznesowych

  Więcej…

  23.06.2014

  Modułu Formularzy Elektronicznych - wnioski o uzyskanie lub wygaszenie koncesji geologicznych

  Więcej…

  30.05.2014

  Geosolution ponownie na Politechnice Śląskiej - na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki

  Więcej…

  20.03.2014

  WODGiK - moduł mapowy dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  Więcej…
 • 28.02.2014

  Monitoring osadów dennych rzek i jezior w latach 2013-2015 dla GIOŚ - zakończono I etap prac

  Więcej…

  03.02.2014

  MIDAS w PIG - Zakończono prace nad optymalizacją usług sieciowych w module mapowym systemu MIDAS

  Więcej…

  02.01.2014

  Integracja z ePUAP - nowy moduł będzie zintegrowany z istniejącym systemem MIDAS oraz ePUAP.

  Więcej…

  16.12.2013

  POBORY - Oferta konsorcjum firm: Hydroconsult (lider), Polgeol, Proxima i Geosolution, została

  Więcej…
 • 14.12.2013

  Antropopresja - Zakończono wdrożenie aplikacji wspomagającej pozyskiwanie danych dla warstwy ...

  Więcej…

  12.12.2013

  Zakończono wdrożenie aplikacji POWAŻNE AWARIE dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

  Więcej…

  07.11.2013

  OSADY - Monitoring osadów dennych rzek i jezior dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

  Więcej…

  16.10.2013

  Geoportal dla żeglarzy - dziś na Wydziale Geodezji i Kartografii PW miała miejsce obrona pracy magisterskiej

  Więcej…
 • 20.09.2013

  Na zlecenie PIG wykonana zostanie aplikacja wspomagającą pozyskiwanie warstwy antropopresji

  Więcej…

  21.08.2013

  System Informatyczny OGNIWO jest już publicznie  dostępny pod adresem geozasob.igik.edu.pl.

  Więcej…

  05.08.2013

  Geosolution podpisało umowę z PZBM na projekt bazy danych i aplikacji www do jej obsługi.

  Więcej…

  29.07.2013

  Zarządzanie informacją o imprezie plenerowej - EventGuide na Android i iOS. Na zlecenie jednego z

  Więcej…
 • 29.07.2013

  Geosolution podpisało umowę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

  Więcej…

  11.07.2013

  Współpraca z Politechniką Śląską. Zakończyliśmy cykl wykładów poświęconych projektowaniu rozwiązań GIS.

  Więcej…

  12.06.2013

  Konferencja OGNIWO - dzisiaj odbyła się konferencja podsumowująca efekty projektu OGNIWO

  Więcej…

  05.06.2013

  SI OGNIWO - zakończone zostały prace nad rozwojem Systemu Informatycznego OGNIWO

  Więcej…
 • 13.05.2013

  WWIIP 2.0 - Zakończyliśmy prace związane z rozbudową Wojewódzkiego Węzła Infrastruktury Przestrzennej

  Więcej…

  25.03.2013

  Wdrożone dla RDOŚ Katowice, narzędzia spotkały się z dużym zainteresowaniem mediów

  Więcej…

  12.02.2013

  W Google Play jest już dostępna najnowsza wersja aplikacji mobilnej - Geoportal RDOS Katowice.

  Więcej…

  02.01.2013

  Zakończono prace nad wdrożeniem aplikacji i bazy danych do obsługi informacji na temat wód podziemnych

  Więcej…
 • 15.12.2012

  Zakończono prace nad wdrożeniem aplikacji dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

  Więcej…

  12.10.2012

  Geosolution podpisało umowę z RDOŚ w Katowicach na wdrożenie dyrektywy INSPIRE poprzez utworzenie Systemu

  Więcej…

  30.09.2012

  Geosolution podpisało umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym na rozbudowę aplikacji i bazy danych do

  Więcej…

  15.09.2012

  Wdrożyliśmy procedury wewnętrzne, które pomagają nam utrzymać projekt w metodyce SCRUM.

  Więcej…
 • 30.08.2012

  Geosolution podpisało umowę z Instytutem Geodezji i Kartografii na zaprojektowanie oraz wdrożenie geoportalu

  Więcej…

Używamy cookies w celu ulepszenia naszej strony internetowej i twoich doœświadczeń podczas korzystania z niej. Cookies stosowane dla istotnych operacji tej strony, zostały już ustawione. Więcej informacji w polityce cookie.